TDS Notification
Posted : October 24, 2020

16-October-2019

ગુજકોટ ની રાજકોટ મિટિંગ માં આપણા ઘણા જીનર્સ મિત્રો એ APMC માં રજિસ્ટર હોવા છતાં  બેન્કો જીનર્સ બેંક માંથી રોકડ ઉપાડે તો TDS કાપી લે છે તેવી રજુઆત આપણા મહેમાન અમદાવાદ ના CA શ્રી રૂપેશભાઈ ને કરેલ અને જો સરકાર નું કોઈ કાયદેસર નોટીફિકેશન હોય તો GUJCOT ના દ્વારા આપવા કહેલ તો આ સાથે TDS માં APMC માં રજિસ્ટર જીનર્સ ને મુક્તિ આપતું સરકાર ના નોટિફિકેશન ની PDF ફાઈલ આપના સૌ માટે SHARE કરીએ છીએ. તમે તમારી બેંક માં આ નોટીફિકેશન બતાવશો અને ખેડુત ને રકમ ચૂકવવા જો રોકડ ઉપાડશો તો TDS નહિ કપાય. આ ફાઈલ તમને સૌ ને ઉપયોગી થશે તેવી આશા સાથે,

સદા ટ્રેડ ની સેવા માટે તત્પર 

TEAM GUJCOT

Latest News
Gujcot Weekly Report
  • Market Movement from 19th Oct 2020 to 24th Oct 2020 • ICE cotton futures were down by 64 to 75
PCCA Cotton Market Weekly
  • OCTOBER 23, 2020 DECEMBER FUTURES RALLY, WEATHER REMAINS A CENTRAL CONCERN • December Future
Shurley on Cotton
  • Roller Coaster Recovery Continues October 23, 2020 Cotton prices (nearby December futures) hav